mêtylen trong Tiếng Anh là gì?

mêtylen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mêtylen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mêtylen

    methylene

    xanh mêtylen methylenne blue