lủ khủ lù khù trong Tiếng Anh là gì?

lủ khủ lù khù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lủ khủ lù khù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lủ khủ lù khù

    thick - witted, dull, obtuse

    trông lủ khủ lù khù dull in appearance