lẻm bẻm lèm bèm trong Tiếng Anh là gì?

lẻm bẻm lèm bèm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lẻm bẻm lèm bèm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lẻm bẻm lèm bèm

    talk continuously