làmkêu leng keng trong Tiếng Anh là gì?

làmkêu leng keng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làmkêu leng keng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làmkêu leng keng

    * ngđtừ

    ting