ủn ỉn trong Tiếng Anh là gì?

ủn ỉn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ủn ỉn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ủn ỉn

    * dtừ

    onomatopoeia for the grunting of pigs, grunt

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ủn ỉn

    onomatopoeia for the grunting of pigs, grunt