ọe trong Tiếng Anh là gì?

ọe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ọe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ọe

  * đtừ gag

  * nđtừ

  keck

  * khẩu ngữ

  retch; vomit; throw up

  nghén hay oẹ to retch often from being with child