đná trong Tiếng Anh là gì?

đná trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đná sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ĐNÁ

    Đông Nam Á Châu (Southeast Asia)