đúp trong Tiếng Anh là gì?

đúp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đúp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đúp

  * ttừ

  double

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đúp

  * adj

  double

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đúp

  double; to repeat a grade in school