đách trong Tiếng Anh là gì?

đách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đách

  (tục); cunt; not a bloody damn

  đách cần i don't care a bloody damn

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đách

  (tục)

  Cunt

  Not a bloody damn

  Đách cần: I don't care a bloody damn