úm trong Tiếng Anh là gì?

úm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ úm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • úm

    to warm aganst one's breast; to mollycoddle; to overprotect

    mẹ nó úm nó quá, đâm ra nó hư his mother was overprotective of/towards him, so he turned out to be a naughty boy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • úm

    to warm in one’s arms