wystan hugh auden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wystan hugh auden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wystan hugh auden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wystan hugh auden.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wystan hugh auden

    Similar:

    auden: United States poet (born in England) (1907-1973)

    Synonyms: W. H. Auden

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).