writing-ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing-ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing-ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing-ink.

Từ điển Anh Việt

  • writing-ink

    /'raitiɳ'iɳk/

    * danh từ

    mực viết