writing-case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writing-case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writing-case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writing-case.

Từ điển Anh Việt

  • writing-case

    /'raitiɳkeis/

    * danh từ

    túi đựng đồ viết lách