workers' partipation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workers' partipation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workers' partipation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workers' partipation.

Từ điển Anh Việt

  • Workers' partipation

    (Econ) Sự tham gia của người lao động.

    + Xem INDUSTRIAL DEMOCRACY.