wood-wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood-wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood-wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood-wind.

Từ điển Anh Việt

  • wood-wind

    /'wudwind/

    * danh từ

    (âm nhạc) kèn sáo bằng gỗ