wonder-work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonder-work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonder-work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonder-work.

Từ điển Anh Việt

  • wonder-work

    /'wʌndəwə:k/

    * danh từ

    kỳ quan