wonder-struck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonder-struck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonder-struck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonder-struck.

Từ điển Anh Việt

 • wonder-struck

  /'wʌndəstrʌk/ (wonder-stricken) /'wʌndə,strikən/

  stricken)

  /'wʌndə,strikən/

  * tính từ

  kinh ngạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wonder-struck

  affected by or overcome with wonder