wonder-stricken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wonder-stricken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wonder-stricken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wonder-stricken.

Từ điển Anh Việt

 • wonder-stricken

  /'wʌndəstrʌk/ (wonder-stricken) /'wʌndə,strikən/

  stricken)

  /'wʌndə,strikən/

  * tính từ

  kinh ngạc