wollemi pine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wollemi pine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wollemi pine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wollemi pine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wollemi pine

    newly discovered (1994) pine thought to have been long extinct; Australia; genus and species names not yet assigned

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).