wolf-hound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolf-hound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolf-hound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolf-hound.

Từ điển Anh Việt

  • wolf-hound

    /'wulfhaund/

    * danh từ

    chó săn sói