woesome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woesome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woesome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woesome.

Từ điển Anh Việt

 • woesome

  /'wouful/ (woesome) /'wousəm/

  * tính từ

  buồn rầu, thiểu não (người)

  đáng buồn, đáng thương

  a woeful event: một sự việc đáng buồn

  đau khổ, thống khổ, đầy tai ương

  a woeful period: một thời kỳ đau khổ