witches' broth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witches' broth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witches' broth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witches' broth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • witches' broth

  Similar:

  witches' brew: a fearsome mixture

  a witches' brew of gangsters and terrorists

  mixing dope and alcohol creates a witches' brew

  Synonyms: witch's brew

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).