witch's brew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witch's brew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witch's brew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witch's brew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • witch's brew

  Similar:

  witches' brew: a fearsome mixture

  a witches' brew of gangsters and terrorists

  mixing dope and alcohol creates a witches' brew

  Synonyms: witches' broth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).