wisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisher.

Từ điển Anh Việt

  • wisher

    /'wi /

    * danh từ

    người mong muốn, người ao ước (điều gì)

    người cầu chúc