wintun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wintun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wintun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wintun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wintun

    a member of a North American Indian people living in the Sacramento valley in California

    a Copehan language spoken by the Wintun

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).