winningly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winningly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winningly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winningly.

Từ điển Anh Việt

  • winningly

    /'wini li/

    * tính từ

    hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ