wing-commander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing-commander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing-commander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing-commander.

Từ điển Anh Việt

  • wing-commander

    /'wi k ,m :nd /

    * danh từ

    trung uý không quân (Anh)