wind-gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind-gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind-gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind-gage.

Từ điển Anh Việt

 • wind-gage

  /'windgeid / (wind-gauge) /'windgeid /

  gauge)

  /'windgeid /

  * danh từ

  (kỹ thuật) cái đo gió