willowherb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willowherb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willowherb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willowherb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • willowherb

    a plant of the genus Epilobium having pink or yellow flowers and seeds with silky hairs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).