willow-green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willow-green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willow-green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willow-green.

Từ điển Anh Việt

  • willow-green

    /'wilougri:n/

    * tính từ

    xanh màu lá liễu