willies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willies.

Từ điển Anh Việt

 • willies

  /'wiliz/

  * danh từ số nhiều

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự sợ h i, sự sợ sệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • willies

  feelings of uneasiness

  that guy gave me the willies