widow's pension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

widow's pension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm widow's pension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của widow's pension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • widow's pension

  * kinh tế

  tiền cấp dưỡng quả phụ

  tiền cấp dưỡng quả phụ, tiền tuất quả

  tiền trợ cấp góa bụa

  tiền tuất

  tiền tuất quả