wideget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideget

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công cụ, đối tượng