whore-master nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whore-master nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whore-master giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whore-master.

Từ điển Anh Việt

 • whore-master

  /'h :,m :st / (whore-monger) /'h :,m g /

  monger)

  /'h :,m g /

  * danh từ

  người hay chi gái