whoe'er nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whoe'er nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whoe'er giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whoe'er.

Từ điển Anh Việt

  • whoe'er

    /hu:'e /

    * đại từ

    (th ca) (như) whoever