whithersoever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whithersoever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whithersoever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whithersoever.

Từ điển Anh Việt

  • whithersoever

    /'wi sou'ev /

    * phó từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) đến bất kỳ ni nào, đến đâu cũng được