whitewashing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitewashing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitewashing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitewashing.

Từ điển Anh Việt

 • whitewashing

  /'wait,w i /

  * danh từ

  sự quét vôi trắng

  (nghĩa bóng) sự thanh minh; sự minh oan

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whitewashing

  * kỹ thuật

  sự quét trắng

  sự quét vôi

  xây dựng:

  nghề quét vôi

  sự quét (nước) vôi

  sự quét vôi trắng