whippoorwill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whippoorwill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whippoorwill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whippoorwill.

Từ điển Anh Việt

  • whippoorwill

    /'wippu ,wil/

    * danh từ

    (động vật học) chim đớp muỗi

Từ điển Anh Anh - Wordnet