welled-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welled-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welled-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welled-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welled-up

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  được bít

  xây dựng:

  được xây tường