weisshorn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weisshorn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weisshorn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weisshorn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weisshorn

    a mountain in the Alps in Switzerland (14,804 feet high)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).