weigh-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weigh-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weigh-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weigh-in.

Từ điển Anh Việt

  • weigh-in

    * danh từ

    cuộc kiểm tra trọng lượng của một võ sự quyền Anh, dô kề ngay trước cuộc đấu, cuộc đua