weed-end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weed-end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weed-end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weed-end.

Từ điển Anh Việt

 • weed-end

  /'wi:k'end/

  * danh từ

  cuối tuần (chiều thứ by và ngày chủ nhật)

  * nội động từ

  nghỉ cuối tuần, đi chi cuối tuần

  to weed-end at Tamdao: nghỉ cuối tuần ở Tam đo