weaver's beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaver's beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaver's beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaver's beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weaver's beam

    * kỹ thuật

    trục sợi dọc