weatherglass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weatherglass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weatherglass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weatherglass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weatherglass

    a simple barometer for indicating changes in atmospheric pressure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).