weather-bureau nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-bureau nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-bureau giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-bureau.

Từ điển Anh Việt

  • weather-bureau

    /'weðəbjuə'rou/

    * danh từ

    sở khí tượng