wear-in failure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear-in failure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear-in failure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear-in failure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wear-in failure

  * kỹ thuật

  trục trặc

  đo lường & điều khiển:

  sự cố do hao mòn

  sự cố sớm