weapons-grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weapons-grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weapons-grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weapons-grade.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weapons-grade

  of a quality adequate for use in weapons (especially in weapons of mass destruction)

  weapons-grade plutonium

  weapons-grade anthrax

  Similar:

  industrial-strength: extremely strong or concentrated or durable

  industrial-strength detergent

  weapons-grade salsa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).