weak-spirited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weak-spirited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weak-spirited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weak-spirited.

Từ điển Anh Việt

  • weak-spirited

    /'wi:k'spritid/

    * tính từ

    mềm yếu, thiếu can đảm