wave, sawtooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave, sawtooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave, sawtooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave, sawtooth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave, sawtooth

    * kỹ thuật

    điện:

    sóng hình răng cưa