waterproofness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterproofness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterproofness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterproofness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waterproofness

  * kỹ thuật

  tính chịu nước

  tính không thấm nước

  xây dựng:

  độ chịu nước

  điện lạnh:

  tính không thấm ẩm